css templates

Announcement

* ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Drug delivery system/Biomaterials วิศวกรรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติมาเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Drug delivery system/Biomaterials วิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คุณสมบัติ จบ ป.โท (เอก) หรือตรี (โทควบเอกจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน เทคนิคการแพทย์ วัสดุศาสตร์ เป็นต้น

- ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้พอลิเมอร์ในการส่งยา/เซลล์/contrast agent

- สามารถรับทุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มจากอาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ norased.nas@mahidol.ac.th

* Open Positions

We currently have 2 available positions for reserach assistants to work with us at BioNEDD lab.
       - Applicants will have an opportunity to participate in research in the area of nanoparticle-based drug delivery system for cancer therapy.
       - Highly motivated applicants with a relevant background in polymer science, chemistry and chemical engineering are encouraged to apply. Particulary, we are looking for applicatns who have experienced with polymer synthesis and characterization.
       - After job completion, you may be offered a scholarship for graduate study.
Please send your applications including detailed CV and transcripts to norased.nas@mahidol.ac.th.

BioNEDD Lab และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย และมอบทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อหลังการทำงานครบตามระยะเวลา จำนวน 2 ต่ำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
       - จบวิทยาศาสตร์, วิศวะเคมี หรือมีความรู้ทางด้านเคมี
       - ถ้าสามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์ มีความรู้ในการวิเคราะห์ทางเคมี และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
งานวิจัยจะเป็นการสร้างนาโนพาทิเคิลสำหรับระบบส่งยาเพื่อรักษามะเร็ง สามารถส่งประวัติขอรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ norased.nas@mahidol.ac.th
      

*Scholarship for Master Program in Biomedical Engineering

BioNEDD Lab and Depatment of Biomedical Engineering are pleased to offer two scholarship to students with a strong background in chemistry (organic, synthets, analytical, ...). The scholarships cover:
       - 50% subsidy of tuition fee
       - Monthly allowance
From PERCH
Applicants with the interest to join our lab are welcome to apply
. Please contact Assist. Prof. Norased Nasongkla via norased.nas[at]mahidol.ac.th for more information.

BioNEDD Lab และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนในการศึกษาป.โทในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ทุน
       - ลดค่าลงทะเบียน 50
%
       - สามารถได้รับเงินเดือนจาก PERCH
ผู้สนใจที่จบในสาขาวิชาเคมี (
Organic, Synthesis, Analytical,...) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Awards

2015/07


Congratulations to Ms.Pinunta Nittayacharn to receive the Ph.D. Scholarship of Mahidol University from Royal Thai Goverment, Thailand

2015/07


Congratulations to Ms.Supreeda Tambunlertchai to receive the Ph.D. Scholarship of NANOTEC from Royal Thai Goverment, Thailand

2014/11


Congratulations to Hathaichanok Phuengkham to receive the Ph.D. scholarship of Sungkyunkwan University from The Royal scholarships under the patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn

2014/08


Congratulations to Mr. Ketpat Vejjasilpa to receive the Ph.D. Scholarship of NANOTEC from Royal Thai Goverment, Thailand

2013/05/15


Congratulations to Asst.Prof. Norased Nasongkla to be elected for Best Teacher Award 2013 of Faculty of Engineering

2013/05/08


Congratulations to Sujitra Puntawee and Ketpat Vejjasilpa to receive outstanding poster presentation awards in the International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII).

10/12/2012


Congratulations to Hathaichanok Phuengkham to receive the scholarship from the King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni Memorial Foundation

10/2012


Congratulations to Chawan Manaspon to receive the Ph.D. scholarship from the Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship Student Association!

2010/02/08


ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนเลยี ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2552 จากมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ซึ่งมีพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ในโครงการ "การพัฒนาระบบส่งยาในรูปแบบแท่งพอลิเมอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถถูกฝังโดยตรงสู่ก้อนมะเร็งในตับและสมอง"


Activity

2019/11/1-2

 

Mahidol Open house 2019

2019/10/27

 

Exhibition at Mahidol Wittayanusorn School

2019/10/17

 

Exhibition at Mahidol University International Demonstration School

2019/05/29

 

Mahidol Engineering Maker Expo 2019

2018/11/2-3

 

Mahidol Open house 2018

2018/09/06

 

Exhibition at Mahidol University International Demonstration School

2018/1/9

 

Ph.D. Defense presentation, Mr. Chawan Manaspon

2018/1/5 - 7

 

5th BioNEDD Symposium 2018
5 - 7 January 2018

2017/11/3

 

MU Open House 2017

2017/10/29

 

Exhibition at Mahidol Wittayanusorn School

2017/10/20

 

BME Open House 2017

2017/09/12

 

Congratulations to Komgrit, Arada, Wirat, and Karn, our graduate and undergraduate lab members, on their commencement day

2016/06/26

 

งานแนะให้แนว ปี3 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 CentralWorld

2016/03/11

 

Farewell party for Exchange students from Kyushu University

2015/12/22

 

BioNEDD New year's Party 2016 and Farewell party to Boat

2015/12/8

 

Welcoming back to Thailand party for Pavimol Angsantikul (Keep)

2015/11/14-15

 

BioNEDD lab held a the forth seminar at Baan Souchada Resort and Spa, Saraburi, Thailand. Undergraduate alumni also joined us to share their work experiences after graduation.

2015/10/10

 

Congratulations to our graduate and undergraduate lab members on their commencement day.

2015/10/8-9

 

BioNEDD lab members attended the Asean Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015 or ACMM 2015 at Bangkok, Thailand.

2015/07

 

Assc.Prof. Norased Nasongkla visited and gave a lecture at National University of Singapore, Singapore.

2014/11

 

Assc.Prof. Norased Nasongkla attended and gave a lecture at 2014 Anual Meeting and International Conference of the Korean Society of Pharmaceutical Science and Technology, Korea

2014/07/6-11


 

BioNEDD lab members attendedthe 2014 IUPAC World Polymer Congress or MACRO 2014 and the Chemical Society of Thailand (CST) at Chaingmai, Thailand.

2014/04/17


 

Asst.Prof. Norased Nasongkla visited and gave a lecture at Intelligent polymer research institute, University of Wollongong, Australia.

2014/03/28

 

Senior project exhibition of undergraduated students at Faculty of Engineering, Mahidol University


2014/03/27

 

Asst.Prof. Norased Nasongkla was a skeaker in the topic of "Innovation for Drug Delivery and Development" at National Science Technology and Innovation Policy Office

2014/01/27-28


BioNEDD lab in MU Research Expo 2014 at Sirirah Hospotal

  2013/10/26-28 BioNEDD New year's Party 2014

2013/10/26-28


BioNEDD lab held a the third seminar at Aonang Villa Resort, Krabi, Thailand.Undergraduate alumni also joined us to share their work experiences after graduation.

2013/07/12


Farewell party to Noot, Keep & Sou

2013/07/02


Congratulations to our undergraduate lab members on their commencement day.

2013/04/30


Assist.Prof. Norased Nasongkla was interviewed about Biomedical Engineering program at Mahidol University by Mahidol Channel.

2013/03/9-10


BioNEDD lab held a seminar at Buddy Oreintal Riverside Hotel at Pakkred. Undergraduate alumni also joined us to share their work experiences after graduation.2011/04/26


Mahidol University held a press conference, "R&D in Pediatric Cancer Treatment and Innovation in Cancer Drug Delivery System" on 26 Apr 2011.

Prof. Suradej Hongeng, M.D., Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, and 
Dr.Norased Nasongkla, Ph.D., Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University. 

Link (Eng) Link (Th)2011/02/26Mahidol BME Open House (BME Bachelor Thesis Presentation)
Digital Gateway, Siam Square, Bangkok (26-27 Feb 2011)

The exhibition covers their senior research projects under the cooperation with Thai BME Consortium, NASTDA and TRIDI. Dr. Pairash Thajchayapong, NSTDA and Dr. Supoj Tienwut, TRIDI gave short speeches at the opening ceremony. Undergraduate students working under supervision at BART LAB also attended the exhibition. 

Visitor

2019/10/31


Visitor from Foamtec international co. ltd

2019/09/10


Asst.Prof.Trinuch Eiampongpaiboon and Asst.Prof.Noppavan Nagaviroj from Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University

2019/09/03


Students and Teachers from Mater Dei School

2019/08/30


Visitor from Kogakuin University, Japan

2019/01/07


Exchange students from National University of Singapore

2018/11/15


Students and Teachers from Mahidol Wittayanusorn School

2018/09/12


Students and Teachers from Mater Dei School

2018/08/28


Visitor from Kogakuin University, Japan

2018/1/9


Prof. Agata Exner from Case Western Reserve University, USA

2017/10/25


Faculty of Nursing, Phetchaburi Rajabhat University

2017/09/27


Students from Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

2017/09/07


Students and teachers from Mater Dei School

2017/09/05


Dr.Soracha Thamphiwatana, Insititute of Biomedical Engineering, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

2017/08/22


Dr.Primana Punnakitikashem, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

2017/08/17


Professor Shigehiro Hashimoto and his students, Kogakuin University

2017/07/24


Faculties and students from College of Management, Mahidol University

2017/06/06


Lab visit from 2017 admission candidates

2017/04/07


Defence Technology Institute(Public Organization)

2017/03/20


Professor Goran Jovanovic from Oregon State University, USA

2016/11/16


Dr Riaz Akhtar from University of Liverpool, England

2016/11/15


Teachers and students from Mahidol Wittayanusorn School, Thailand

2016/11/4-5


Open House Mahidol 2016

2016/10/20


Digital Economy Promotion Agency(SIPA), Thailand

2016/09/08


Teachers and students from Materdei School, Thailand

2016/09/08


Faculties and staffs from Department of Orthopaedics, Phramongkutklao Hospital

2016/07/25


Teachers and students from Wat Intharam School, Thailand

2016/07/22


Faculties and staffs from Department of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

2016/06/15


High school students visited

2016/06/14


Students from National University of Singapore (NUS), Singapore

2016/06/14


Dr.Helen Lu from Columbia University, Columbia

2016/06/03


Principal from Mahidol Wittayanusorn School, Thailand and KAIST, Korea

2016/06/02


Team Precision Public Co. Ltd., Thailand

2016/05/18


CP All Public Company, Thailand

2016/04/27


The Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

2016/03/23


The Faculty of engineering, University of Strathclyde, UK

2016/03/16


High school students visited

2016/03/08


Members from Faculty of Science, Mahidol University

2016/03/08


Exchange students from Kyushu University, Japan

2016/01/28


Dr.Saeed Mirdamadi from Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology

2016/01/19


Dr.Sira Srinives from Department of Chemical Engineering, Mahidol University

2016/01/8


EGMU Staffs visit BioNEDD Lab

2015/12/22


Chayanon Ngambenjawong Ph.D. student from University of Washinton, Seattle, USA

2015/12/8


Pavimol Angsantikul Ph.D. student from University of California, San Diego, USA

2015/12/2


Asia pacific representative from Aachen, Germany

2015/11/19


Totori Prefectural Government, Japan

2015/11/3


Dr. Warangkana Pornputtapitak from Department of Chemical Engineering, Mahidol University

2015/10/6


Professor Simon E. Moulton from Swinburne University of Technology Victoria, Australia and Associate Professor Su-Geun Yang from Inha University, Korea

2015/8/25


Professor Agata Exner from Department of Biomedical Engineering, Case Western Reserve University, USA.

2015/02/18


Visitors from Osaka University, Japan

2015/02/04


Aj. Wantanee Ratanasak from Faculty of Veterinary Science, Mahidol University 

2015/01/15


Exchange students from National University of Singapore, Singapore

2014/11/20


High school students in MU open house

2014/10/29


Visitors from Ramathibodhi Hospital

2014/09/18 

Exchange students from Kyushu University in Japan

2014/09/12 

Officers from Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

2014/09/10 

Professors from Liverpool John Moores University, England 

2014/08/07 

Students from Kagakuin University in Japan

2014/07/20 

Exchange students from Kuleuven University, Belgium

2014/06/23

Dr. Yodying  Dangprapai, MD. from Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

2014/06/09

Students from Mahidol Wittayanusorn School

2014/06/18

Faculties and students from Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Mahidol University, Thailand

2014/05/06

Associate Professor Dr. Phietoon Trivijitkasem and members of Christian University of Thailand
from Christian Unoversity of Thailand

2014/04/08

Dr.Thurdsak Leauhatong 
from School of Electronics, Faculty of Engineering, KMITL 

2014/04/04

Duangporn Polpanich from National Nanotechnology Center was visited BioNEDD Lab.


2014/04/02

Prof. Geovani Juri Chiair of Biomedical Engineering from collage of Engineering, Wayne State University2013/10/10

 

Assoc. Prof Dr.Nisarat Opartiattikul director of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

 


2013/10/09

 

Professors from Liverpool University, England


2013/08/23

 

Mahidol Vichakarb-56: High school students visited BioNEDD LAB


2013/08/09

 

Prof. Hashimoto Shigehiro and undergraduate students from Kagakuin University in Japan


2013/08/06

 

Students from Mahidol Wittayanusorn School

2013/07/31
Chalermchai Khemtong, Ph.D.

 

Chalermchai Khemtong, Ph.D. (Instructor of Department of Advanced Imaging Research Center, Radiology, UTSW) gave a special seminar about  hyperpolarized metabolic substrates and imaging agents for the study of cardiac metabolism, the diagnosis and assessment of cancer by magnetic resonance (MR).

2013/07/19


Soracha Thamphiwatana(graduate student from Nanomedicine Lab at UC San Diego) gave a special seminar on the topic of "antimicrobial nanoparticles for the treatment of bacterial infections".

2013/06/13


Jonathan Sockolosky (graduate student from Francis C. Szoka Jr. Lab at UC San Francisco) gave a special seminar about long circulating proteins using short peptide fragments.

2012/12/24


Faculties and students from Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2012/12/13


Dr.Alongkorn Pimpin and research team from Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2012/11/01


Undergraduate students from Department of Bioengineering, National University of Singapore

2012/11/01


To be updated

2012/11/01


The stem cell research team from Faculty of Medicine Siriraj Hospital

2012/10/25


Prof. William G. Ferrell, Associate Dean of Graduate School and Professor of Industrial Engineering from Clemson University

2012/09/17


Saha Pathanapibul Co., Ltd.

2012/09/17


National Reserch Council of Thailand (NRCT)

2012/09/05


Prof. Lei Zhu from Department of Macromolecular Science and Engineering at Case Western Reserve University

2012/08/09


Prof. Hashimoto Shigehiro and undergraduate students from Kagakuin University in Japan

2012/07/24


Dr.Winadda wongwiriyapan from College of KMITL Nanotechnology

2012/07/16


Prof.James Koh and Prof.Toh Siew Lok from Department of Bioengineering, National University of Singapore

2012/06/21


Students from Mahidol Wittayanusorn School

2012/06/03


Freshman from Faculty of Engineering, Mahidol University

2012/04/22


Prof.Jeffrey L. Duerk from Case School of Engineering, Case Western Reserve Univeristy, US

2012/03


1) Witaya Sungkarat, M.D., Ph.D., from Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
2) Staffs from Regulator of Thai Medical Devices from FDA
3) Surawej Numhom, M.D., from Department of Plastic and Maxillofacial surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

2011/09/10
Dr.Torbjorn Mathisen, Innovation leader of Novus Scientific AB (Sweden)
Abstract
        Resorbable implants have been used for 40 years in various clinical applications. The most frequently used building blocks for these materials are still glycolide and lactide which can be polymerized into a variety of materials with different properties. New co-monomers are constantly tried out to further manipulate properties in order to suite various clinical needs.
       This seminar will look into some of the techniques that may be employed to polymerize lactones like glycolide and lactide into materials suitable for medical use and special precautions that need to be considered due to the sensitive nature of the materials and scale up. 
       The second half of the seminar will be devoted to the development story of TIGR Matrix, a synthetic resorbable mesh used for reinforcement of soft tissue, and especially designed for various hernia defects.

2011/08/01


Prof. Kunle Oloyede and research teams from Queensland University of Technology, Australia

2011/04/25


คณะผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จากกลุ่มธุรกิจในเครือ SCG 

2010/09/28


Dr.Songpon Deechonkit from Siam Bioscience, Thailand

2010/09/11


Prof. Sai Wei Yang from Institute of Biomedical Engineering, Department of Biomedical Engineering, Center for Biomedical Research, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan

2010/08/25


Prof.James Koh from Division of Bioengineering, National University of Singapore

Norased's Conference

2016/01/26-27

Kyushu University, Japan (26-27 January 2016)

Assc.Prof. Norased Nasongkla visited and gave a lecture at Kyushu University, Japan.

2016/01/26

Prince Mahidol Award Conference 2016
Thailand (26 January 2016)

Assist.Prof. Norased Nasongkla gave an oral presentation in the topic of "Polymeric drug delivery systems for brain tumors".

2015/07

National University of Singapore, Singapore (July 2015)

Assc.Prof. Norased Nasongkla visited and gave a lecture at National University of Singapore, Singapore.

2014/04/6-11

The 2014 IUPAC World Polymer Congress or MACRO 2014
Chiangmai, Thailand (6-11 July 2014)

Assist.Prof. Norased Nasongkla was a chair in ''Polymeric-based carriers for medical and cosmetic applications'' session and also a speaker in the topic of "Polymeric drug delivery systems for biomedical applications".

2012/06/1-5
The 9th World Biomaterials Congress (WBC)
Chengdu, China (1-5 June 2012)

Assist.Prof. Norased Nasongkla gave an oral presentation in the topic of "Development of SN-38 loaded self-solidifying polymeric implants for brain cancer chemotherapy"

2011/08/30-2011/09/03
The 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBC'11)
Boston, Massachusetts, US (30 Aug 2011 - 03 Sep 2011)

Assist.Prof. Norased Nasongkla gave an presentations in the topic:
1) SN-38/b-cyclodextrin inclusion complex for in situ solidifying injectable polymer implants
2) PEG-b-PCL and PEG-b-PLA polymeric micelles as nanocarriers for lamellarin N delivery

2011/06/15


Joint Conference in Medical Sciences 2011 (JCMS 2011)
Nonthaburi (1-5 June 2012)

Assist.Prof. Norased Nasongkla gave an oral presentation in the topic of "Nanomedicine: Current Challenge in Medical Applications"

Student's Conference

2013/06/30-2013/07/04The XIII International Congress of Toxicology 2013 (ICT2013)
COEX, Seoul, Republic of Korea

Poster: Efficacy study and hematologic toxicity of PLEC-depots containing SN-38 in U-87MG-bearing mice

2011The 5th East Asian Pacific Studetn Workshop on Nano-Biomedical Engineering
National University of Singapore, Singapore

2010
n/a


The 4th East Asian Pacific Studetn Workshop on Nano-Biomedical Engineering
National University of Singapore, Singapore

Polymeric gels: Drug delivery systems for minimal invasive brain cancer chemotherapy (Ketpat Vejjasilpa & Kobua Punyokun)

NEWS